Lapin Kuljetus Oy on rovaniemeläinen kuljetus- ja maarakennusalan yritys, jolla on yli 70 vuoden kokemus. Yhtiömme koostuu itsenäisistä osakasyrittäjistä, jotka mahdollistavat kokonaisvaltaisen ja joustavan kuljetus- ja rakentamisen palvelujen tuottamisen.

TOIMINTAMME

Yhtiömme omistajat ovat liikenteenharjoittajia ja maarakennusalan koneyrittäjiä, jotka suorittavat yhtiön myymiä palveluja toimeksiantosuhteessa. Yhtiöllämme on omaa maarakennuskonekalustoa, rahtiterminaali sekä sora- ja kallioalueita Rovaniemen seudulla. Lisäksi käytössä on omistajayrittäjiemme kuljetuskalustoa ja maansiirtokoneita.

Tuotamme kuljetuspalveluja sekä kaupan ja rakentamisen sektoreiden tarpeisiin sekä yksityisille rakentajille kysynnän ja tarpeiden mukaan. Yhtiömme tuottaa kuljetuspalvelujen lisäksi terminaalitoimintaa, maarakennusurakointia, sora- ja kiviainesjalostusta ja myyntiä sekä  maarakennusalan konepalvelutoimintaa. Toimintamme keskittyy pääasiassa Lapin läänin alueelle, voimakkaimmin Rovaniemen talousalueelle.

600 000

tonnia eri maa-aines toimituksia vuodessa

60

autoa ja konetta ajossa

80

Henkilöä töissä vuodessa

 

LAPIN KULJETUS OY – PALVELLEN PERILLE ASTI VUODESTA 1946 LÄHTIEN

Lapin Kuljetus Oy perustettiin tammikuussa 1946. Sotien jälkeinen jälleenrakennuskausi synnytti rovaniemeläisissä kuorma-autoilijoissa tarpeen ja halun yhdistää voimavarojaan ja keskittää toimintaa yhteisen yrityksen alle. Näin syntynyt KTK oli Lapin läänin ensimmäinen, ja neljänneksi vanhin kuljetusten tilauskeskus koko maassa. Toiminta aloitettiin Rovaniemellä silloisella Koulukadulla toimitaloksi pystytetyssä parakissa. Ensimmäisiä tilaustöitä olivat tuhoutuneen Jäniskosken voimalaitoksen jälleenrakennustyöt sekä rahtilinjakuljetukset. Myös puutavaran ajot olivat useita vuosia merkittävimpiä työllistäjiä.

Vuonna 1959 aloitetun sora-asematoiminnan voimistumisen myötä, yhtiö vahvisti asemaansa. Kahdeksankymmentäluvulla toimintamahdollisuuksia vahvistettiin edelleen. Yhtiö hankki runsaasti soramaita, palveluja kehitettiin ja mukaan saatiin lisää toimijoita ja kalustoa. Vuosikymmenen jälkipuoliskolla myös soraperävaunut alkoivat ilmestyä mukaan toimintaan ja konttoritoiminnoissa alettiin pikkuhiljaa siirtyä ATK aikaan.

Yhtiön juhliessa 40-vuotista taivaltaan vuonna 1986, työn alla oli merkittäviä kohteita, kuten Rovaniemen uudet liikennejärjestelyt Jätkänkynttilä –siltatyömaan yhteydessä, jotka työllistivät yhtiön kalustoa useiden vuosien ajan.

Uusi tavaraliikennelaki astui voimaan 1991 jolloin tarveharkintapohjainen liikennelupapolitiikka muuttui soveltuvuusharkintaan perustuvaksi. Tämä johti kuljetusalan kilpailutilanteen oleelliseen muuttumiseen. Samana vuonna Lapin Kuljetus Oy:n kaluston määrä oli huipussaan 136 yksikköä. Sora-asematoiminta ja maarakennusurakointi olivat merkittävässä osassa yhtiön kokonaisliikevaihdosta. Yhdeksänkymmentäluvun lama Suomessa tuntui myös Lapin Kuljetus Oy:n toiminnassa, kun kymmenen vuoden mittainen voimakas rakentamisjakso Rovaniemen alueella hiipui. Yhtiön toimintoja kehitettiin kuitenkin voimakkaasti ja käynnistettiin vielä tänäkin päivänä toimiva Lapin Kuljetus Oy:n jakelujärjestelmä.

Toiminnan alkamisesta sotien jälkeen on tehty valtava askel nykyaikaan. Tänä päivänä yhtiön rooli kuorma-autoja ja työkoneita välittävästä tilauskeskuksesta on muuttunut kokonaisvaltaisia kuljetusalan ja rakentamisen palveluja tuottavaksi yhtiöksi. Toiminnan perimmäinen tarkoitus, toimivien osakasyrittäjien työllistäminen, on kuitenkin pysynyt fokuksessa yli seitsemänkymmenen vuoden ajan.

Tilaukset numeroon 0400 102 100 tai jätä tarjouspyyntö